La nostra història

La Societat Cultural Hortonenca va néixer l’any 1941 de la fusió de dues entitats històriques del municipi de Sant Llorenç d’Hortons, l’Antigua Hortonense i l’Agrícola Hortonense. En un principi es va instal·lar a l’anomenada sala de baix, antiga seu de la Sociedad Agrícola Hortonense, que avui en dia és l’edifici de l’Ajuntament. Era de propietat privada, s’usava en règim de lloguer i constava d’una sala i l’edifici del cafè.

La sala de dalt, que era seu i propietat de la Sociedad Antigua Hortonense, va estar en desús durant dècades fins que a partir dels anys seixanta, la Societat Cultural Hortonenca va tornar a fer ús puntualment de la sala de dalt amb motiu d’alguna representació de sarsuela per la festa major i s’hi celebrava el ball anual de Pasqua.